Valpar

Valpar väntas 2020!!!

Valpar födda 2019-08-15!

Pohlhöjdens Salsa Verde

Just Fideliti Renata

© Alla fotografier tillhör Pohlhöjdens Kennel och får ej kopieras utan tillstånd!