Valpar

Vi väntar valpar i augusti!!!

Pohlhöjdens Salsa Verde

2018-09-07 M/S-kullen

Just Fideliti Renata

© Alla fotografier tillhör Pohlhöjdens Kennel och får ej kopieras utan tillstånd!